MEDIATION

Mediation

Mediation kan een oplossing bieden voor een door een persoon of door meerdere personen ervaren probleem (de kwestie).
Een bedrijf dat deelneemt aan mediation wordt vertegenwoordigd door een persoon die daartoe bevoegd is.

Alle deelnemers aan mediation dienen bereid te zijn zich in te spannen.
De bedoeling is dat de deelnemers in het mediationtraject zonder oordeel goed naar elkaars verhaal gaan luisteren en dat de deelnemers vervolgens gaan denken in mogelijkheden en mogelijke oplossingsrichtingen gaan onderzoeken.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding zijn zeer belangrijk.

Uiteraard werkt mediation het beste als er voor alle deelnemers enige (vorm van) 'win' te behalen is.

De duur van een mediationtraject varieert. Er dient beweging in het betreffende mediationtraject te (kunnen) zitten.
Normaliter is binnen enkele weken na aanvang de conclusie te trekken of voortgang van mediation zinvol is/kan zijn.

In de blogs van AW mediation worden regelmatig aspecten van/situaties in een mediationtraject gedeeld.

Ook zijn op de website van AW mediation antwoorden te vinden op veelgestelde vragen.

ZAKELIJKE MEDIATION

Zakelijk geschil? Zakelijk conflict?
Wilt u de relatie (in welke vorm dan ook) in stand houden? Mediation kan een uitkomst zijn.

ARBEIDSMEDIATION

Zakelijk, maar ook persoonlijk. In een arbeidsrecht relatie kan er een moment ontstaan dat werkgever en werknemer niet meer op een lijn zitten. Mediation kan een uitkomst zijn.

BUREN MEDIATION

'Beter een goede buur dan een verre vriend.' Is de relatie met de buren niet meer goed en ziet u dat graag anders? Mediation kan een uitkomst zijn.