Mediationregels

De MfN-registermediator voert haar werkzaamheden uit volgens de mediationregels: conform het mediationreglement voor de MfN-registermediator (de basisprincipes van mediation, zoals vrijwilligheid, beslotenheid en geheimhouding) en conform de gedragsregels voor de MfN-registermediator (de fundamentele beginselen waaraan de mediator is gebonden, zoals onafhankelijkheid, onpartijdigheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid).

Mediationproces:
Van de-escaleren | communiceren | onderhandelen naar een duurzame oplossing
Dat is de ultieme uitkomst van een mediationtraject.