WACHT NIET TE LANG

Wacht niet te lang


Bemiddeling/mediation als mooie aanvulling op/alternatief voor een geheel juridisch traject waarin standpunten (eisen) voorop staan | Om mediation te kunnen laten slagen, is o.a. belangrijk dat de betrokkenen nog met behulp van een mediator oplossingsrichtingen willen onderzoeken.

Als al vaker met elkaar is gesproken, vullen partijen al snel voor elkaar in wat de ander wil. Het conflict blijft aanhouden. Vaak lijkt het of de verhoudingen al volledig zijn verhard en dat er geen beweging meer mogelijk is.

Hoe eerder u met mediation start, hoe groter de kans op een succesvolle mediation.

Een succesvolle mediation is een einde aan het mediationtraject door middel van schriftelijke vastlegging van de in mediation gemaakte afspraken over behoud of einde van de (zakelijke) relatie.

Kortom, wacht niet tot het te laat is!

AW mediation
centraal gelegen in het land | mediation
www.awmediation.nl

7 maart 2019

Thu, 07 March