Mediationregels
 

De mediator voert haar werkzaamheden uit volgens de basisprincipes van mediation, zoals vrijwilligheid, beslotenheid en geheimhouding
  
en
  
conform de fundamentele beginselen waaraan de mediator is gebonden, zoals onafhankelijkheid, onpartijdigheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid.

Mediationproces:

Van de-escaleren | communiceren | onderhandelen naar een duurzame oplossing
  
Dat is de ultieme uitkomst van een mediationtraject.