Mediationregels

De MfN-registermediator voert haar werkzaamheden uit volgens de mediationregels:
  
conform het mediationreglement voor de MfN-registermediator
(de basisprincipes van mediation, zoals vrijwilligheid, beslotenheid en geheimhouding)
  
en
  
conform de gedragsregels voor de MfN-registermediator
(de fundamentele beginselen waaraan de mediator is gebonden, zoals onafhankelijkheid, onpartijdigheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid).

Mediationproces:

Van de-escaleren | communiceren | onderhandelen naar een duurzame oplossing
  
Dat is de ultieme uitkomst van een mediationtraject.