MEDIATION BIJ ARBEIDSGESCHIL

Mediation bij een arbeidsgeschil


Een arbeidsgeschil / arbeidsconflict kan gaan over arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden.
Werkgever en werknemer(s) of werknemers onderling hoeven het niet eens te zijn over het bestaan van een arbeidsconflict.

Er is al snel sprake van een arbeidsconflict: als tenminste een van de betrokkenen dat zo ervaart (STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten). Als dat leidt tot ziekmelding van een werknemer, dan wordt nogal eens door de bedrijfsarts geadviseerd om tot arbeidsmediation over te gaan.

Tijdens een mediationtraject kunnen onder begeleiding van de mediator verschillende oplossingsrichtingen onder geheimhouding worden onderzocht door de deelnemers.

De mediator van AW mediation zal de deelnemers aan mediation helpen bij het verkennen van het geschil en mogelijke oplossingen.
Zij heeft veel ervaring met arbeidsrecht en mogelijke oplossingen van arbeidsgeschillen. De deelnemers aan mediation zijn echter leidend; het gaat erom wat zij gezamenlijk willen.

AW mediation
centraal gelegen in het land | mediation
www.awmediation.nl

19 maart 2019

Tue, 02 April