INVULOEFENING?

INVULOEFENING?
 

Een mediator kan niets met een invuloefening:

Invullen voor een ander hoort achterwege te worden gelaten en in plaats van uit te (laten) gaan van een bepaalde aanname in een gezamenlijk mediationgesprek, zal de mediator zorgen voor navraag bij de gesprekspartners.  
Zo wordt duidelijk welke bedoeling iemand had bij wat geschreven en/of gezegd is en hoe het door de ander is opgevat.
Dit alles om onderling begrip te kweken.

Er is een conflict! Wilt u het oplossen?:

AW mediation

centraal gelegen in het land | MfN-mediation

www.awmediation.nl

#MediationEde #MediationVeenendaal

#MediationBetuwe #MediationWageningen

ZakelijkeMediation ArbeidsMediation

#Ede #Wageningen #Veenendaal #Betuwe

Tue, 11 August