Bij mediation tekenen de deelnemers een mediationovereenkomst.
Door ondertekening verklaren de deelnemers o.a. dat zij uit vrije wil de stap naar mediation hebben gezet en dat zij bereid zijn zich in te spannen.

Van toepassing zijn de mediationregels: het Mediationreglement MfN en de gedragsregels voor de MfN-registermediator.


Mediationregels
Om een mediation te kunnen laten slagen, gelden in mediation bepaalde regels.